Dearnhemsekaboutertjes.nl

Voorwaarden

 

U kunt uw kindje een dagdeel plaatsen of een hele dag. Brengen mag tot 9.30u. Wel is het van belang voor de rust op de groep dat uw kind ontbeten heeft wanneer het rond 9.30u wordt gebracht.

 

Kiest u er voor om uw kind een dagdeel te laten komen, kunt u hem of haar tussen 12.30u en 13.00u weer ophalen. Wanneer u een hele dag opvang af neemt, mag u uw kindje vanaf 16.00u ophalen. Ook kunt u uw kind rond 13.00u brengen.

 

Door mijn jarenlange ervaring heb ik gezien dat rust op de groep voor kinderen enorm belangrijk is. Vandaar dat ik duidelijk haal- en brengtijden heb.